ContEx

ContEx - Contabilitate

Produse » Contabilitate

Click pentru a vedea imaginea marita

Aplicatia ContEx acopera activitatea in ceea ce priveste situatia furnizorilor, vanzarilor, stocurilor, clientilor, agentilor, transferurilor intre gestiuni, masinilor de transport si a costurilor / veniturilor generate de fiecare activitate in parte.

Aplicatia de contabilitate are legatura cu modulele specifice de gestiune si poate prelua datele necesare efectuarii tuturor operatiunilor de contabilizare.

Modulul opereaza conform sistemului contabil romanesc. Planul standard de conturi, existent in program, poate fi modificat si adaptat prin introducerea de conturi sintetice sau analitice specifice activitatii desfasurate de utilizator.

In programul ContEx, notele contabile pot fii editate manual sau generate automat din celelalte module conform conturilor setate pentru fiecare document.

La baza modulului de contabilitate stau formulele contabile care sunt impartite in registre contabile (vanzari, cumparari, casa, banca ).

Balantele vor putea fi listate pentru analize si comparatii ulterioare si pentru perioade deja inchise. Informatiiile oferite de acest raport ofera informatii in detaliu, pe conturi sintetice si analitice facand subtotaluri pe clase si pe grupe de conturi si oferind in final totalul general pentru fiecare coloana, pe debit si pe credit, cu sume precedente, curente, cumulate si solduri finale. Cartea mare ofera informatii referitore la fiecare cont aflat in balanta evidentiind fiecare inregistrare contabila care a influentat obtinerea soldului creditor sau debitor al fiecarui cont.

Rapoartele generate pot fi vizualizate, listate pe imprimanta si pot fi directionate in fisiere Html,Word, Excel, unde pot fi prelucrate in continuare.

Modulul asigura efectuarea urmatoarelor operatiuni de contabilizare:
 • Preluarea miscarilor contabile din modulele specifice de gestiune;
 • Posibilitatea definirii planului de conturi dupa preferintele proprii (aplicatia contine planul de conturi general);
 • Contabilzare sintetica si analitica;
 • Posibilitatea de a tine evidenta contabila a doua luni calendaristice simultan;
 • Definirea unor miscari contabile automate (inchiderea conturilor de TVA, inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri, etc.);
 • Definirea si listarea jurnalelor dupa preferintele utilizatorului;
 • Calcularea si listarea balantei de verificare sintetice si analitice;
 • Evidenta miscarilor contabile si listarea acestora;
 • Preluarea miscarilor contabile din celelalte module (evidenta stocurilor, evidenta datoriilor, evidenta personalului si salarizare, evidenta mijloacelor fixe).
 • Evidenta datoriilor si creantelor detaliat pe parteneri si facturi;
 • Modulul utilizeaza o singura lista de parteneri accesibila din orice modul al aplicatiei;
 • Posibilitate de categorizare a partenerilor dupa preferinte proprii;
 • Evidenta facturilor primite si emise, modulul avand legatura cu evidenta stocurilor;
 • Preluarea automata a facturilor emise si a receptiilor din modulul Evidenta stocurilor;
 • Posibilitatea crearii de trezorerii, dupa preferinte personale;
 • Evidenta miscarilor de trezorerie (casa, banca, etc.);
 • Evidenta trezoreriilor (registru de casa, extras de banca etc.);
 • Situatii TVA (jurnalul vanzarilor si cumpararilor), decont TVA;
 • Contabilizarea automata a tuturor miscarilor (miscari de trezorerie, facturi emise, facturi primite) dupa definitiile utilizatorului;
 • Evidenta avansurilor de trezorerie pe persoane (legatura cu modulul de evidenta a personalului);
 • Legatura directa cu modulul de contabilitate;
 • Evidentele pot fi efectuate in orice tip de valuta.
 • Modulul contabilizare asigura diferite evidente si rapoarte necesare luarii deciziilor in domeniul contabil:
  1. Balante analitice
  2. Balante sintetice
  3. Listari privind miscarea conturilor
  4. Fise de cont
  5. Liste acte contabile generate si manuale
  6. Registru jurnal
  7. Etc.

Liste si rapoarte

Sistemul integrat de gestiune Contex asigura o variata gama de rapoarte si situatii economice in fiecare modul al aplicatiei. Prin posibilitatile de restrangere si generalizare a diferitelor situatii, aceste rapoarte pot fi utilizate atat in luarea deciziilor la nivel managerial, cat si la nivel operativ.